V-Ray (VRay渲染器)

首页 › SketchUp插件 › 材质渲染 › V-Ray (VRay渲染器)V-Ray渲染利器,现在还无法通过坯子插件库安装,只能下载后手动安装:双击安装
兼容SketchUp 64位,只有64位才能以最快的速度渲染~

vray 3.4.04


5,440条评论: 1. zwj0921

  6666

 2. caoyikk

  666

 3. radaryuda

  t5eyt5ey

 4. lkjhgfdsa

  功能真的很强大

 5. jingquan

  888

 6. 846947141

  正好需要这个东西!

 7. lanlanbing

  66666666666666

 8. y1226843792

  66666666666666

 9. 950220

  6666make

 10. zcyj

  1111

 11. kelvinsue

  66666666

 12. 18392502162

  66666666666666666666666666666666666666666666666

 13. lifnn

  11

 14. AZUN

  1111

 15. lamblood

  赞!

 16. aaaca

  666

 17. Lyq61777

  求一个求一个

 18. lxb250250

  666来一个

 19. huyou173498235

  有没有安装说明啊 实在是不会安装

 20. 123456lyy

  求一个

 21. LLY

  666

 22. simaz

  真的是太棒了

 23. ddz5520

  这个真心666了

 24. cxthaq

  666

 25. lifnn

  666

 26. zhonghua

  11

 27. huawp

  lihhai 6666

 28. lucy699

  谢谢

 29. yhxhao

  插件很棒

 30. qqku007

  中文的是SU2017才能用?

 31. mingser

  功能真的很强大

 32. TYSAI

  是一下渲染器

 33. huanying

  好用

 34. mozuhong

  66666

 35. Paolo

  6666666666666666

 36. ZGX

  下来用用,谢谢

 37. nhcfiozvzh

  谢谢 下来用用,本来我电脑里有的,你的清理插件全给我整没了

 38. xz51zy

  66666666

 39. hujintao

  666

 40. 18977140893

  学习,试一试。

 41. 17623416732

  很好。不错

 42. du_nan

  很好。不错

 43. v1zhang1

  很多事共和国环境广东佛山

 44. 664371169

  厉害

 45. ABstack

  th

 46. czj12358

  好东西

 47. kingue

  有教程吗?

 48. 707682432

  正好需要这个东西!


发表评论

返回顶部
返回刚才
微信
QQ
前往评论